ده مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰

ده مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰

⚡️موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎ های مورد نیاز نیروی کار در سال 2020 معرفی نموده است:

??درک معانی: توانایی درک عمیق مفاهیم و اهمیت موضوعات تبیین شده

??هوشمندی اجتماعی: توانایی برقراری #ارتباط_موثر با دیگران به‎منظور جلب واکنش‎های مناسب و ایجاد تعامل مطلوب با آن‎ها

??تفکر نوین و انطباقی: توانایی #یافتن_راه‎حل‎ها و پاسخ‎های بدیع و نوآورانه برای مسائل

??شایستگی میان‎فرهنگی: قابلیت موثر عمل کردن در فرهنگ‎های مختلف

??تفکر محاسبه‎ای: توانایی تبدیل و تفسیر حجم بزرگی از داده‎ها و استخراج مفهوم و تحلیل‎های لازم از آن‎ها

??سواد رسانه‎های نوین: توانایی #ارزیابی منتقدانه محتواهای رسانه‎های نوین و توان تولید محتوای مناسب و متقاعدکننده برای آن‎ها

??چند ‎رشته‎ای بودن: سواد و توانایی درک مفاهیم چندین رشته مختلف

??تفکر طراحی: توانایی طراحی فرایندها و اقداماتی در راستای رسیدن به هدفی خاص

??مدیریت بار فکری: توانایی فیلتر کردن و اولویت بندی مطالب در راستای حداکثر سازی کارکرد شناختی مغز

??تشریک مساعی مجازی: توانایی کار بهره‎ورانه و همراه با شور و شوق در یک تیم مجازی

?? انتخاب با ماست ...

/ 0 نظر / 24 بازدید